Wat is de betekenis van Ambitie?

Wat is de betekenis van Ambitie?

Als we de letterlijke betekenis van het woord ambitie van de dikke van dale nemen is ambitie: streven. Als 2e bepaling geeft de dikke van dale aan: eerzucht. Toch kunnen wij wel stellen dat ambitie veel meer is dan wat daar wordt vermeld.

Wat vormt ambitie? Waarom weten veel mensen vaak niet wat hun ambities eigenlijk zijn? is zo’n beknopte definitiebepaling eigenlijk niet vrij armoedig voor een woord dat zo alomvattend is? En wat geeft nou eigenlijk ambitie betekenis?

Waar komt het woord ambitie vandaan?

Het woord ambitie stamt af vanuit het oude latijnse woord; “Ambitiö”, wat weer afstamt van “Ambiö”. Wat in essentie betekent; “overgaan” – “ik ga over (onderwerp naar keuze).” Dit is later dus geëvolueerd naar “ambitiö”, wat weer staat voor; “datgene wat omringd”.  Wat je dus weer terug zou kunnen leiden naar datgene wat jouw omringd – datgene wat jou bezighoudt.

Het woord “ambitio” werd ook door de romeinen gebruikt, waar het sloeg op het ronselen van stemmen en er een negatieve connotatie aan het woord werd gegeven. Later tijdens de renaissance vond het woord weer nieuw leven toen Nicollò Machiavelli het onderwerp ambitie in zijn boeken ging behandelen. Hij schreef dat ambitie, mits het gebruikt wordt voor de juiste doeleinden, wenselijk kon zijn en sprak uiteindelijk over gezonde ambitie.

Waar worden ambities door gevormd?

Je zou kunnen stellen dat jouw ambities worden gevormd door datgene wat jou bezighoud en waarin jij vervolgens iets tot stand wil brengen. Je motivatie bepaald vervolgens of het “gezonde ambitie” is of niet. Daar midden in, vind je ook gelijk de betekenis en de waarde van je ambities. Zo zie je dus, ambitie is een woord dat niet zo beknopt en simplistisch is als het lijkt. Natuurlijk, de van dale gebruik je niet om de algehele geschiedenis en alle ins- en outs te lezen. Ik wil alleen aanduiden dat het woord een vrij zwaar begrip is eigenlijk. Je persoonlijke waarden vertellen je iets over je ambities.

Hoe vind ik mijn ambities?

Je komt er eigenlijk vrij gemakkelijk achter door jezelf enkele vragen te stellen en hierop in alle rust te reflecteren;

 

    • Wat vind ik leuk en interessant?

    • Waar houd ik mijzelf veelal mee bezig?

    • Waar sta ik voor en wat zijn mijn principes? En wat vind ik belangrijk?

    • Waar wil ik meer betekenis aan geven en waarin wil ik iets tot stand brengen?

    • Waar wil ik over een jaar staan als persoon?

Door deze 5 vragen te beantwoorden en met name daarover na te denken zul je al gauw merken dat er mogelijkheden ontstaan. Het is altijd belangrijk dat het hart resoneert met wat het brein denkt, je zult daarom niet erg gauw je ambitie vinden in iets wat tegen je principes ingaat.

Dit is ook de reden dat mensen last krijgen van burn-outs. Het hart resoneert niet met datgene wat ze doen, waardoor er steeds meer energie verloren gaat aan zaken waar jij als persoon stress van zult ervaren. Het hoofd staat immers in verband met je gevoel.

laat medewerkers uitblinken

Klaar om meer tijd te besteden aan de dingen die je energie geven?

Maak nu een afspraak voordat
stress je week bepaalt!