Afkorting SMART. Waar staat dit voor?

SMART leerdoelen. Waar staat de afkorting SMART voor: (S)pecifiek, (M)eetbaar, (A)cceptabel, (R)ealistisch en (T)ijdgebonden. Een leerdoel moet dan dus ook aan deze eisen voldoen om SMART te zijn.

De SMART methode is erg prettig, omdat hij op zoveel vlakken van het leven toe te passen is en zichzelf niet beperkt tot werk en studie. Je kan de methode ook toepassen op bijvoorbeeld gezondheid, het leren bespelen van een instrument, sporten, je kan in principe alle kanten ermee op.

Hoe maak ik SMART leerdoelen?

Zoals ik hierboven vrij abstract beschreef moet een doel aan bepaalde eisen voldoen om SMART te zijn. Niet elk doel kan worden behandeld aan de hand van de SMART methode. Woorden als; geluk, veiligheid, liefde zijn bijvoorbeeld, maar moeilijk SMART te maken.

Het zou natuurlijk per theorie mogelijk zijn, maar maak geluk of liefde, maar eens meetbaar, dat vind ik een flinke opgave. Je zou hiermee kunnen stellen dat bepaalde gevoelsmatigheden dus lastiger SMART te maken zijn. Voor verdere geldt; een doel is SMART wanneer het specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden kan worden gemaakt.

SMART afkorting

De SMART methode verstandig gebruiken

De SMART methode is natuurlijk erg effectief om bepaalde doelen te bereiken en groei te stimuleren, ik wil echter wel benadrukken dat het belangrijk is dat je het niet gaat OVER-gebruiken. Wanneer je ziet dat jouw doel eerder bereikt wordt of kan worden dat jouw SMART model toelaat dan is het soms ook verstandig om die natuur zijn gang te laten gaan.

Zie de SMART methode als een effectieve richtlijn, maar behandel hem niet als een heilig geschrift waar niet van afgeweken mag worden, dit levert alleen maar stress op en dat is wel het laatste wat je wilt hebben.

Persoonlijke doelstellingen voorbeelden

Om je een beter idee te geven van hoe de methode valt toe te passen geven we je wat uitleg over de letters in SMART met daaronder telkens 2 voorbeelden.

(S)pecifiek: maak je doel concreet door specifieke woorden te gebruiken die niet abstract zijn.

 • ‘Ik wil het komende jaar meer gaan sporten.’ = niet specifiek.
 • ‘Ik wil het komende jaar minimaal 2x per week gaan sporten.’ = wel specifiek.

(M)eetbaar: koppel getallen aan je doelstellingen. Waarderingen, hoeveelheden, omzet. Druk het uit in vaste getallen of percentages.

 • ‘Een deel van het eten dat elke avond op mijn bord ligt moet gezond zijn.’
 • ‘50% van het eten dat elke avond op mijn bord ligt moet gezond zijn.’

(A)cceptabel: zorg ervoor dat iedereen die bij je doelen betrokken zijn ook akkoord zijn ermee. Voor sommige doelen is draagvlak nodig.

 • ‘Ik wil dat we 6 dagen per week van 7.00 – 17.00 doorwerken om mijn targets te behalen.’
 • ‘Ik wil dat we per week voortgang zien in het behalen van de targets.’

(R)ealistisch: maak de doelen haalbaar en zorg dat ze realistisch blijven. Rome is vanzelfsprekend nooit in één dag gebouwd en leg jezelf ook geen verwachtingen op waarin dat wel zo is. Dit is ook waar de meeste mensen de mist ingaan uiteindelijk, ze leggen zichzelf te veel dingen op waardoor alles ze tegen lijkt te gaan werken, terwijl ze zichzelf aan het tegenwerken zijn.

 • ‘Ik wil aan het einde van de maand net zo goed gitaar kunnen spelen als Jimi Hendrix dat kon.’
 • ‘Ik wil aan het einde van de maand 4 akkoorden kunnen spelen.’

(T)ijdgebonden: zet voor jezelf uiteen wanneer je begint met de activiteiten  voor je SMART doel en wanneer ze eindigen. Zo geef je jezelf ook de mogelijkheid om na afloop te kunnen reflecteren en mogelijk een nieuw SMART doel op te stellen.

 • ‘Ik wil een nieuw bedrijf oprichten.’
 • ‘Ik wil voor het einde van dit jaar mijn bedrijf hebben opgericht.’

Er volgt hier nog een klein lijstje van voorbeelden voor SMART leerdoelen voorbeelden;

 • Om socialer te worden: ik begin elke keer dat ik naar de winkel ga een gesprekje met een willekeurig persoon.
 • Voor een beter zelfbeeld: elke dag schrijf ik op wat ik goed heb gedaan.
 • Voor meer empathie: elke ochtend wens ik voor mijzelf, dat iemand waar ik ooit een conflict mee heb gehad een fijne dag heeft.
 • Om minder uit te stellen: ik begin elke maandag met de taak waar ik het meeste tegen op kijk.

Wat kan Verblinker voor jou betekenen?

Je las een blog op de website van Verblinker. Mijn naam is Michel Vorstenbosch. Ik verzorg coaching en training voor professionals die willen werken aan hun persoonlijke organisatie. Ik help je om meer grip te krijgen op je tijd en energie. Op mijn website vind je een kennisbank bomvol waardevolle informatie.

Verder kan ik je helpen met:

Het uitblinkerstraject: persoonlijke coaching

Liever concreet aan de slag? Kies voor het uitblinkerstraject van Verblinker. Samen gaan we aan de slag met het verbeteren van jouw persoonlijke effectiviteit. We gaan aan de slag met thema’s zoals persoonlijke waarden, kwaliteiten en talenten, jouw energiegevers en energievreters. Wil je dit via je werkgever laten verlopen, geen enkel probleem? Of heb je een werknemer die je dit traject wilt aanbieden? Ook dit kan.

DOMINEER JE TIJD

voordat jij bezwijkt
in de waan van de dag!