Effectief Samenwerken. Hoe doe je dat?

Wat is de definitie van samenwerken?

Emy Admondson (professor op Harvard) stelt dat samenwerken een kernvaardigheid is. De Engelse benaming van samenwerken is “teaming”.

Het samenkomen van een groep van individuen met specifieke vaardigheden, kennis en talenten die gemotiveerd zijn om samen te werken en een gemeenschappelijk doel hebben waarvoor ze gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.


Zij bereiken deze doelstellingen door alles wat ze weten met elkaar te delen en tegelijkertijd zichzelf en anderen te ontwikkelen.

– H. Veenman, Teaming Company

Wat is het verschil tussen een groep en een team?

A team is not a group of people that work together. A team is a group of people that trust each other.” – Simon Sinek

Samenwerken, het woord zegt het al. Het is met elkaar werken om een team te worden. De basis voor een team is vertrouwen in elkaar hebben.

Wat is vertrouwen in het licht van samenwerken?

“Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen – Lao-Tse”

De formule voor een optimaal resultaat inclusief de verborgen variabele vertrouwen luidt volgens F. Covey in het boek “De snelheid van vertrouwen”:

[strategie x uitvoering] x vertrouwen = nettoresultaat

Welke fasen van teamontwikkeling zijn er?

Wist je dat elk team door alle fasen heen moet om in de performing fase terecht te komen?

Tuckman geeft aan dat er vijf verschillende teamontwikkelingsfasen zijn, namelijk:

1. Forming fase

Deze fase kenmerkt zich doordat rollen en verantwoordelijkheden worden toegekend. Je gaat elkaar beter leren kennen en maakt met het team afspraken over hoe jullie als team met elkaar willen samenwerken.

Mede door de angst voor uitsluiting wordt het resultaat al snel goed gevonden en worden teamafspraken gevolgd.

Elke wijziging in het team betekent opnieuw starten in de forming fase. Dus als er iemand bij komt of weggaat, dan begin je weer opnieuw.

2. Storming fase

Met de wetenschap dat elk team door de storming fase heen moet om tot een FLOW te komen, is de vraag wat je kunt doen om in deze fase terecht te komen.

De storming fase typeert zich door emoties, discussies, teamafspraken die worden doorbroken, slechte resultaten, afhaakgedrag, subgroepen en competitie gedrag.

Drie tips om snel van forming naar de storming fase te gaan:

  • Stoppen met de beleefdheid en jezelf uitspreken;
  • Feedback geven aan elkaar;
  • Kritisch zijn op de resultaten.

De belangrijkste reden dat de meerderheid in de beleefdheidsfase blijft, is omdat zij zich niet comfortabel voelen in de storming fase. Hoe oncomfortabel het ook voelt, uiteindelijk heb je hier als team en als individu meer aan. De meerwaarde zit in betere resultaten en een prettigere samenwerking.

3. Norming fase

Hoe kom je dan uit de storming fase? Dat doe je in de norming fase, door naar elkaar te luisteren en krachtige vragen te stellen.

Hier ga je reflecteren op het proces (hoe is het verlopen?) en op de relatie (hoe hebben wij samengewerkt?). Hieruit lerende kun je nieuwe teamafspraken maken en je werkwijze aanscherpen door middel van de techniek Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

4. Performing fase

Performing, oftewel de fase waarin je met elkaar in een FLOW terechtkomt. Hierbij worden verwachtingen overtroffen.

In deze fase wordt creativiteit gestimuleerd, energie en blijdschap zijn zichtbaar aanwezig, iedereen is betrokken bij de teamprestatie en er is respect voor elkaars kwaliteiten en valkuilen.

De meerderheid van alle teams komen niet in deze fase, omdat ze in een eerdere fase blijven hangen. Wees dus trots als je in deze fase terechtkomt en vier de successen ook met elkaar!

5. Adjourning fase

Adjourning fase, oftewel de close out van het teamproces. Zoals in de performing fase benoemd ga je in deze fase successen vieren. Daarbij komt kijken dat je gaat evalueren hoe jullie samenwerking (teaming) was en wat eenieder hieruit meeneemt naar een andere teamsamenstelling.

Je kunt elkaar nog feedback geven mocht er nog iets niet uitgesproken zijn om zo te zorgen dat alles “schoon” is. Kom je elkaar later nog eens tegen, dan zit er geen steentje meer in de schoen van een eerder project en kun je positief aan iets nieuws beginnen.

Wat vraagt effectief samenwerken?

Het vraagt van eenieder in het team bewustzijn, vertrouwen, communicatie en durf om je uit te spreken, maar ook om je kwetsbaar op te stellen, de bereidheid om te reflecteren, het experimenteren kunnen waarderen en het accepteren van het falen wat daarbij komt kijken.

“Teamontwikkeling is een verantwoordelijkheid van elk teamlid

Je las een blog op de website van Verblinker. Mijn naam is Michel Vorstenbosch. Ik verzorg coaching en training voor professionals die willen werken aan hun persoonlijke organisatie. Ik help je om meer grip te krijgen op je tijd en energie. Op mijn website vind je een kennisbank bomvol waardevolle informatie.

Verder kan ik je helpen met:

Het uitblinkerstraject: persoonlijke coaching

Liever concreet aan de slag? Kies voor het uitblinkerstraject van Verblinker. Samen gaan we aan de slag met het verbeteren van jouw persoonlijke effectiviteit. We gaan aan de slag met thema’s zoals persoonlijke waarden, kwaliteiten en talenten, jouw energiegevers en energievreters. Wil je dit via je werkgever laten verlopen, geen enkel probleem? Of heb je een werknemer die je dit traject wilt aanbieden? Ook dit kan.

DOMINEER JE TIJD

voordat jij bezwijkt
in de waan van de dag!