Wat is Mindfulness?

Wat is Mindfulness?

Mindfulness, een veel gebruikte en hippe term. Sommige mensen lopen ermee weg en anderen vinden het eerder zweverig of vaag. Wat is mindfulness nou écht? Wat kan jij ervan leren? En wat kan het jou op de werkvloer opleveren?

Wat is Mindfulness?

Al dansend opgaan in de muziek, een knuffel van iemand die je lief hebt of de smaak van je eerste slok koffie in de ochtend. Uitblinkende momenten waarop gedachten stil staan en je volledig opgaat in de magie van het moment.  Deze volledig bewuste aandacht voor het moment noemen we mindfulness. De oprichter van mindfulness, John Kabat-Zinn, definieerde het als volgt: ‘je volledig bewust zijn van de huidige ervaring, in het hier en nu en zonder oordelen’.

Wat kun je ervan leren?

Door middel van meditaties en oefeningen leer je om stil te staan en op te merken wat er in het moment is. Je leert voelen wat er zich in je lichaam afspeelt en hier zo veel mogelijk zonder oordeel mee te zijn. Ook leer je gevoelens en gedachten herkennen en accepteren zoals ze zijn in plaats van jezelf te bekritiseren of te proberen deze gedachten of gevoelens te vermijden of te onderdrukken. Zo oefen je met het liefdevol sturen van je aandacht en kan je stap voor stap bewust worden van automatische patronen en deze doorbreken. Hierdoor ontstaat er meer rust, zelfliefde en meer ruimte om bewuste keuzes te maken en grenzen aan te geven.

Wat kan het op de werkvloer opleveren?

Voorkomen of verminderen van stress en burn-out klachten! Mindfulness is een hele toegankelijke manier om het (lichaams)bewustzijn van werknemers te vergroten. Wetenschappelijk is bewezen dat de beoefening van mindfulness stress, angst en burn-outklachten kan verminderen in verschillende stressvolle beroepsgroepen zoals het onderwijs en de zorg. Er zijn ook al eerste aanwijzingen dat de mindfulness een positief effect heeft op de werk gerelateerde uitkomsten zoals een hogere productiviteit, betere communicatie, werk bevlogenheid, team klimaat en leiderschap. Hier wordt momenteel nog vervolgonderzoek naar gedaan.

Referenties

 

    1. Janssen, M., Heerkens, Y., Kuijer, W., Van Der Heijden, B., & Engels, J. (2018). Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on employees’ mental health: A systematic review. PloS one13(1), e0191332.

    1. Good, D. J., Lyddy, C. J., Glomb, T. M., Bono, J. E., Brown, K. W., Duffy, M. K., … & Lazar, S. W. (2016). Contemplating mindfulness at work: An integrative review. Journal of management42(1), 114-142.

laat medewerkers uitblinken

Klaar om meer tijd te besteden aan de dingen die je energie geven?

Maak nu een afspraak voordat
stress je week bepaalt!