Ontwikkelaar en begeleider van nieuwe collega’s

Developer

Wat was de context bij start?

Bij de start van het programma Uitblinkerstraject was de medewerker in het operationeel werk snel en regelmatig het overzicht kwijt. Er was weinig houvast en structuur waardoor de werkzaamheden wat chaotisch verliepen. Daarnaast was hij snel afgeleid door zijn enthousiasme en door zijn intentie om anderen graag te helpen.

Wat was hierbij het probleem?

Door het snel afgeleid zijn en de werkzaamheden vanuit het moment op te pakken werd de planning hierbij nauwelijks gehaald. De verwachtingen bij klanten moest met regelmaat gemanaged worden, wat resulteerde in een lagere klanttevredenheid. Daarnaast was er weinig tijd en structuur om de kennis en kunde van de ervaren medewerker over te brengen naar nieuwe collega’s waardoor zij minder snel groeien.

Wat zijn implicaties van het probleem?

 • Snel afgeleid zijn;
 • Collega’s direct willen helpen;
 • Moeilijk grenzen kunnen aangeven;
 • Onrust door ontbreken van structuur;
 • Stress ervaren d.m.v. ad hoc werken;
 • Enthousiast zijn over bijna alles;
 • Regelmatig fouten maken;
 • Opgeleverde kwaliteit daalt door het schakelen tussen werkzaamheden;
 • Lagere klanttevredenheid;
 • Weinig aandacht en rust om andere collega’s structureel te begeleiden;
 • Geen overzicht over eigen werkzaamheden hebben;
 • Prioriteren van taken is lastig;
 • Niet de fijnste collega om mee samen te werken.

Hoe lang is de medewerker in dienst?

De medewerker was op het moment van start 6,5 jaren in dienst. In de afgelopen jaren was er door middel van verschillende begeleidingen geprobeerd om de medewerker te helpen met aangedragen oplossingen.

Wat heeft Verblinker gedaan?

Door middel van het Uitblinkerstraject heeft Verblinker met de medewerker in een korte periode de ontwikkelvraag “ik wil leren mijn grenzen aan te geven, zodat ik zelf rust ervaar” in combinatie met de ambitie aangepakt. Hierbij wordt gekeken naar elementen die de medewerker belangrijk vindt in het leven en waar energie van wordt gekregen. Oftewel, in deze periode wordt door middel van coaching technieken een duurzame oplossing gecreëerd waarbij de Uitblinker zelf de doelen en acties gaat definiëren om in zijn volledige kracht te komen.

Wat heeft de Uitblinker bereikt met behulp van Verblinker?

 • Na 4 weken zijn de volgende kwaliteiten en voordelen bereikt:
 • Meer rust in zijn hoofd waardoor betere beslissingen worden gemaakt;
 • Het zelfbewustzijn is vergroot, wat een fundament geeft voor verdere ontwikkelingen;
 • Stress is verminderd door middel van gestructureerd werken;
 • De regie is weer in eigen handen, in plaats van geleefd worden door anderen.
 • Betere zichtbaar waardoor iets afwijkt van een ideale werkweek;
 • Grenzen goed aangeven bij collega’s;
 • Verwachtingen aangeven waardoor iets niet direct opgepakt kan worden;
 • Andere meenemen in de context van de uitdaging;
 • Prioriteren van eigen werkzaamheden;
 • Tijdig afstemmen indien nodig met de coördinatie en planning;
 • Minder fouten door focus/minder schakelen;
 • Hogere kwaliteit door minder fouten;
 • First-time-right percentage is verhoogd;
 • Nieuwe collega’s groeien sneller door kennisdeling en begeleiding;
 • Hogere klanttevredenheid door het halen van de planning;
 • Beter overzicht van eigen werkzaamheden;
 • Meer werkplezier/ -geluk;
 • In de avond rust in het denken door het kunnen afsluiten van de werkzaamheden;

Wat levert het programma op?

Door het first-time-right percentage van de werkzaamheden te verhogen, is er een besparing gerealiseerd van 10 uur per week. Voorheen bleven er door afleiding en schakelen tussen werkzaamheden slechts 30 van de 40 werkuren effectief over.

Daarnaast zijn collega’s opgeleid voor andere complexere werkzaamheden waarbij deze uren door andere collega’s uitgevoerd kunnen worden. Dit geeft een mogelijkheid tot het opschalen van de medewerkers waarmee het bedrijf kan groeien.

Voor de medewerker levert dit rust op waardoor hij lekkerder in zijn vel zit en meer plezier uit het leven haalt. Dit zie je terug in de productiviteit op het werk. Een win-win situatie kunnen we dan ook vaststellen.

-Floris

Vaardigheden

Gepubliceerd op

oktober 19, 2022